Ehitusjäätmed

Ehitusjäätmed mida kogume:

Segaehituspraht (uusehitustelt)

Segaehituspraht on uusehituse käigus tekkinud ja taaskasutamiseks sobilike ERILIIGILISTE JÄÄTMETE SEGU, nagu: puit, paber, kile, plastik, metall, kips jt jäätmed Loe lisa>>

Sorteeritud ehitusjäätmed

Sorteeritud ehitusjäätmed on ehituse, renoveerimise või lammutuse käigus tekkinud ning nende tekkekohas ERI LIIKIDESSE kogutud ning taaskasutuseks sobilikud jäätmed nagu: tellis, kivi, katusekivi, betoon, töötlemata puit, metall, jt jäätmed. Loe lisa>>

Ohtlikud ehitusjäätmed

Ohtlikud ehitusjäätmed on asbesti sisaldavad jäätmed, naftaproduktidega saastunud pinnas, värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmed, samuti nendega immutatud materjalid. Ohtlikud ehitusjäätmed TULEB KOGUDA LIIKIDE KAUPA ERALDI ja anda üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele. Loe lisa>> 

Kuna enamik ehitusjäätmete puhul on tegemist väärtusliku taaskasutamiseks sobiva ressurssiga, siis on nende prügilasse ladustamine keelatud. Segaehitusjäätmed tuleb taaskasutusele võtmiseks kõigepealt üksteisest eraldada - sortida. Parimad tulemused saavutatakse siis, kui juba jäätmete konteinerisse ladustamisel hoiduda määrdunud materjali segunemisest puhta materjaliga, sest ehitusjäätmete hilisemal sortimisel eraldatav materjal ei pruugi olla enam taaskasutuseks piisavalt puhas. Segaehitusjäätmete hulka visatud vedelad ohtlikud jäätmed võivad rikkuda kogu konteineri sisu

  • SUURIM VALIK KOGUTAVAID JÄÄTMELIIKE
  • KONTEINERI ÕIGEAEGNE KOHALETOIMETAMINE
  • PARIMA HINNA GARANTII

Swebank SEB LHV VISA